Personuppgiftshanteringpolicy
Dina personuppgifter

Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som person. Prodest AB behandlar alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten.

När du kontaktar eller anlitar oss uppger du personuppgifter. Samtidigt godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande mot dig som kund och för att vi ska kunna följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser.

Du har rätt att ta del av den information som vi registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort, kontakta i så fall oss.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Vi har vidtagit åtgärder för att skydda tillgången till dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.